MENU

Autozłom Kasacja Pojazdów Złomowanie Samochodów

ZAPEWNIAMY

 • profesjonalną, miłą, sprawną i kompleksową obsługę,
 • zadowolenie i satysfakcję ze współpracy
 • Jeśli posiadacie Państwo auta powypadkowe, uszkodzone, stare nie nadające się do użytku w ruchu drogowym, zachęcamy do skorzystania z naszych usług !!!!!!

Jak dokonać formalności ?

 1. Niezbędne jest stawiennictwo Właściciela pojazdu wraz z dowodem osobistym.
 2. W przypadku braku obecności Właściciela pojazdu (pisemne upoważnienie oraz dowód osobisty osoby upoważnionej).
 3. W przypadku gdy pojazd ma 2 lub więcej właścicieli pisemna zgoda pozostałych osób bądź ich obecność przy wystawianiu dokumentu.
 4. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 5. Karta pojazdu - jeżeli została wydana.
 6. Pokwitowanie z policji (w przypadku gdy dowód został zatrzymany) lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu potwierdzoną przez dany Wydział Komunikacji.
 7. Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy (wpis do ewidencji lub KRS), oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do zezłomowania pojazdu,
 8. W przypadku śmierci właściciela pojazdu potrzebujemy aktu zgonu oraz odpis Postanowienia Sądowego o stwierdzenie nabycia spadku.
 9. W przypadku okoliczności takich jak choroba czy podeszły wiek dokumenty mogą być sporządzone w miejscu zamieszkania klienta.
 10. W przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela (dowód rejestracyjny jest wystawiony na poprzedniego właściciela), umowa kupna - sprzedaży.
 11. Przekazując pojazd do naszej Stacji Demontażu Pojazdów otrzymacie Państwo dokument, na podstawie którego OSTATECZNIE wyrejestrujecie swoje auto w danym Wydziale Komunikacji w terminie do 30 dni od daty jego wydania. Tylko skasowanie pojazdu przez profesjonalną Stację Demontażu, gwarantuje całkowite i jednoznaczne uregulowanie strony prawnej wyzbycia się niechcianego lub nie nadającego się do użytkowania pojazdu!